Login

User Name

Password

How much is the sum

8 + 8 =

Forgot Password
उमेदवारांना सूचना
अर्ज सादरीकरणाचे टप्पे आहेत.
  • प्रोफाइलची निर्मिती / अद्ययावत करणे
  • अर्ज सादरीकरण

Support

Latest News

  • ट्रु वोटर ॲप द्वारे निवडणूक खर्च भरताना अडचण येत असल्यास कृपया खालील नंबरवर संपर्क करावा श्री. दत्तराज, मो.क्रं.8108090415, किंवा 7767008613, 7767008612 ईमेल- md@abhinavitsolutions.com

    28 Nov 2023

    Read more...